ZŠK-SR > Inzercia

  • Príjem inzercie: Rôzne plemená len s preukazom o pôvode!
  • Poplatky:  9,- €/mesiac /foto + 1,- €/
  • Podávanie inzercie:  Písomnou formou na sekretariát ZŠK SR, Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
    + doklad o úhrade /Tatra Banka 2627480182/1100/
Momentálne nieje k dispozícii žiadna inzercia.