ZŠK-SR > Kvalifikačné preteky

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie
20.05 KK Ružomberok Kvalifikačný pretek BVK - stred
Andrea Adamčiaková, Likavka 955, 03495, tel.č.: 0905 511 257
26.05-28.05 KK Vranov nad Topľou II. Kvalifikačý pretek o postup na MS FCI a WUSV, MSR SUCHNO
Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, Vranov nad Topľou, tel.č.: 0907 680 228
17.06 ŠK POLYSPORT Malý Lapáš Kvalifikačný pretek BVK - západ
Martin Tóth, tel.č.: 0903 205 219
23.06-25.06 KK Detva III. Kvalifikačý pretek o postup na MS FCI a WUSV
Radomír Lipták, tel.č.: 0905 251 699
22.09-24.09 KK Vranov nad Topľou Kvalifikačný pretek a MS IPO FH
Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, Vranov nad Topľou, tel.č.: 0907 680 228
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70. Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov.
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu. Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.
Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.