ZŠK-SR > Rozhodcovia

Rozhodcovia pre výkon psov IPO

Medzinárodní rozhodcovia

Vybraní rozhodcovia prezídiom ZŠK SR z rozhodcov I. triedy, ktorí ovládajú aspoň jeden kynologický jazyk
- nemčina, angličtina /prípadne jazyk krajiny kde budú posudzovať/.
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Adamuščin Jozef Bc. 913 11 Trenčianske Stankovce č.591 0907 738 031
2. Danek Rudolf Záhradnícka 37, 010 04 Žilina 0905 358 582 katargo2@gmail.com
3. Honíšková Jana Osiková 7, 010 01 Žilina 0948 887 678
4. Lengvarský Peter Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou 0907 680 228
5. Lengvarský Igor Mgr. Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou 057/4464781, 0905 249 334
6. Majtas Dušan Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 02/45522441, 0907 716 290
7. Ráček Marián Ing. 935 31 Dolná Seč 273 0903 219 471
8. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512

Rozhodcovia I. triedy

Rozhodcovia z výkonu, ktorí majú od-posudzovaných minimálne:
  • 15 skúšok z výkonu, kde nastúpi aspoň 10 psov podľa IPO3
  • 10 x vrcholové preteky CACIT / započítavajú sa MS ZŠK SR, MS SÚCHNO a MS BO /
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Adamuščin Jozef Bc. 913 11 Trenčianske Stankovce č.591 0907 738 031
2. Čurila Peter Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa 0915 567 550
3. Danek Rudolf Záhradnícka 37, 010 04 Žilina 0905 358 582 katargo2@gmail.com
4. Honíšková Jana Osiková 7, 010 01 Žilina 0948 887 678
5. Kadlecaj Milan Mierová 32, 900 44 Tomašov 02/45958315, 0905 341 415
6. Klíma Jozef 900 63 JAKUBOV 384 0903 102 686
7. Lengvarský Peter Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou 0907 680 228
8. Lengvarský Igor Mgr. Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou 057/4464781, 0905 249 334
9. Majtas Dušan Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 02/45522441, 0907 716 290
10. Ráček Marián Ing. 935 31 Dolná Seč 273 0903 219 471

Rozhodcovia II. triedy

Rozhodcovia, ktorí majú od-posudzovaných minimálne:
  • 10 skúšok z výkonu, kde je na súpiske aspoň 5 x IPO3
  • 10 oblastných pretekov podľa IPO3
Títo rozhodcovia môžu posudzovať skúšky, oblastné preteky a národné akcie.
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Hamerlík Štefan Ing. Školská 6, 906 32 Jablonica 0904 165 079
2. Kucková Jana 976 33 Oravce 10 0903 525 984
3. Marton Pavol MVDr. Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou 0905 604 281
4. Ružička Viliam Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice 032/6484038, 0903 453 389
5. Šaliga Ján J.Kráľa 110, 949 01 Nitra 0907 295 245
6. Štrba Miroslav Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa 0903 800 746
7. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512
8. Szabó Štefan Jovická 28, 048 01 Rožňava 058/7343702, 0905 967 207

Rozhodcovia III. triedy

Rozhodcovia pre posudzovanie skúšok a oblastných pretekov.
P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Balun Matúš Banícka 5, 080 05 Prešov 0905 129846, alexplussro@gmail.com
2. Bihari Ondrej 966 15 Banská Belá 294 0918 183 525
3. Bočkai Miloš Osadná 18, 831 01 Bratislava 0915578630
4. Hübsch Vojtech 946 52 Imeľ 821 0908 415 920
5. Jaký Ľubomír MVDr. Svätoplukova 50, 903 01 Senec 02/45923033, 0908 737 870
6. Jamnikar Alžbeta Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava 0949 711 335
7. Kozárek Martin Mierová 856, 908 72 Závod 0918 529 864
8. Lenard Marek 906 02 Dojč 319, dranel@centrum.sk 0908927335
9. Majtasová Marta Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 0908 128 331
10. Olearčin Jozef Dostojevského 45, 058 01 Poprad 0905 544 645
11. Salai Vladimír MVDr. 906 38 Rohožník 347 0905 521 887
12. Strasser Anton Svätej Trojice 1, 900 44 Tomášov, beberon@centrum.sk 0905 815854
13. Tamáši Pavel Ing. č.d. 640, 925 26 Reca 0917 753931, pavel.tamasi@gmail.com

Národný skúšobný poriadok

P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Adamčiaková Andrea Bc. Železničná 955, 034 95 Likavka 044/4331792, 0905 511 257
2. Adamuščin Jozef Bc. 913 11 Trenčianske Stankovce č.591 0907 738 031
3. Balun Matúš Banícka 5, 080 05 Prešov 0905 129846, alexplussro@gmail.com
4. Bihari Ondrej 966 15 Banská Belá 294 0918 183 525
5. Blaško Ján Štefánikova 545, 059 38 Štrba 052/7781370, 0903 995 420
6. Čurila Peter Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa 0915 567 550
7. Danek Rudolf Záhradnícka 37, 010 04 Žilina 0905 358 582 katargo2@gmail.com
8. Hamerlík Štefan Ing. Školská 6, 906 32 Jablonica 0904 165 079
9. Hübsch Vojtech 946 52 Imeľ 821 0908 415 920
10. Hudok Miloš č.d.243, 958 41 Veľké Uherce 0907 331 761
11. Jaký Ľubomír MVDr. Svätoplukova 50, 903 01 Senec 02/45923033, 0908 737 870
12. Jamnikar Alžbeta Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava 0949 711 335
13. Jančiček Jaroslav Holubyho 22, 920 03 Šulekovo 0902 219 415
14. Kačník Ján D.Makovického 73/4, Ružomberok 0904 985 740
15. Kadlecaj Milan Mierová 32, 900 44 Tomašov 02/45958315, 0905 341 415
16. Kozárek Martin Mierová 856, 908 72 Závod 0918 529 864
17. Kucková Jana 976 33 Oravce 10 0903 525 984
18. Lengvarský Igor Mgr. Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou 057/4464781, 0905 249 334
19. Lengvarský Peter Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou 0907 680 228
20. Lipták Radomír Piešť 1, č.d.268, 962 12 Detva, lipor@zoznam.sk 0905251699
21. Majtas Dušan Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 02/45522441, 0907 716 290
22. Majtasová Marta Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava 0908 128 331
23. Malina Igor Brigádnická 35, 911 01 Trenčín 0944 534 295
24. Marková Silvia RNDr. PhDr. Pravenec 290, 972 16 Prievidza 046/5441412
25. Marton Pavol MVDr. Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou 0905 604 281
26. Moré Eugen Bc. B.Němcovej 19, 080 05 Prešov 0905 488 758
27. Nalevanko Miroslav Benice 31, 038 42 Príbovce 0907 557 651
28. Olearčin Jozef Dostojevského 45, 058 01 Poprad 0905 544 645
29. Podmanický Igor Jilemnického 462, 97 645 Hronec 0908 284876
30. Pongrácz Štefan Horný Bar - Šulany 20, 930 33 Horný Bar 0903 864849, clesis@centrum.sk
31. Ráček Marián Ing. 935 31 Dolná Seč 273 0903 219 471
32. Ružička Viliam Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice 032/6484038, 0903 453 389
33. Salai Vladimír MVDr. 906 38 Rohožník 347 0905 521 887
34. Šaliga Ján J.Kráľa 110, 949 01 Nitra 0907 295 245
35. Šatník Vasil Pharm.Dr. 976 34 Tajov 263 0907 818 436
36. Sitarčík Jaroslav Mgr. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec 0911 209 714
37. Slačková Jaroslava Ing. Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/5533400, 0905 268 630
38. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986, 0905 265 563
39. Štrba Miroslav Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa 0903 800 746
40. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512
41. Surový Miroslav Mgr. Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica 0905 644 907
42. Szabó Štefan Jovická 28, 048 01 Rožňava 058/7343702, 0905 967 207
43. Teren Ivan Bc. Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce 045/5562521, 0904 678 174
44. Želtvayová Judita Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce 056/6425633, 0908 972 916

Obedience

P.č. Priezvisko, meno, titul Adresa Telefón
1. Ďurčanská Karin Kalinčiakova 9, 040 01 Košice 0905 109 428
2. Olearčin Jozef Dostojevského 45, 058 01 Poprad 0905 544 645
3. Tamáši Pavel Ing. č.d. 640, 925 26 Reca 0917 753931, pavel.tamasi@gmail.com
4. Tkáčová Ingrid Ing. č.d. 640, 925 26 Reca 0948 386 705