ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2017 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 27.07.2017 (10:19) 1856
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 17.05.2014 27.07.2017 (10:19) 1436
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 27.07.2017 (10:19) 3228
4. BH-SK Skúšobný poriadok 17.05.2014 27.07.2017 (13:22) 6957
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 21.04.2016 27.07.2017 (10:19) 669
6. BVK Skúšobný poriadok 04.03.2016 27.07.2017 (13:06) 1186
7. Hodnotiace listy SchH 17.05.2014 27.07.2017 (10:20) 2004
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 03.11.2015 27.07.2017 (10:20) 1502
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 28.11.2016 27.07.2017 (10:20) 624
10. NSP 17.05.2014 27.07.2017 (13:22) 3817
11. OB1 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 670
12. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 572
13. OB1 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 575
14. OB2 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 594
15. OB2 2016 potvrdenie o skúške 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 575
16. OB2 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 550
17. OB3 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 587
18. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 556
19. OB3 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 556
20. Obedience: Skúšobné pravidlá 16.05.2016 27.07.2017 (10:20) 620
21. OBZ 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:21) 591
22. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 27.07.2017 (10:21) 572
23. OBZ 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 27.07.2017 (10:21) 571
24. Potvrdenie o skúške BH 17.05.2014 27.07.2017 (10:21) 2314
25. Potvrdenie o skúške IPO 17.05.2014 27.07.2017 (10:21) 2263
26. Potvrdenie o skúške NSP 17.05.2014 25.07.2017 (19:55) 1882
27. Potvrdenie o skúške StPr 20.10.2014 27.07.2017 (01:59) 830
28. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 17.05.2014 26.07.2017 (14:53) 3628
29. Predbežné hlásenia o skúške 17.05.2014 22.07.2017 (05:57) 1478
30. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 16.02.2016 20.07.2017 (09:54) 4264
31. Propozície BVK 17.05.2014 25.07.2017 (08:29) 4919
32. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 17.05.2014 27.07.2017 (10:19) 4976
33. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 17.05.2014 22.07.2017 (06:00) 1593
34. Skúšobný poriadok IPO 2012 17.05.2014 27.07.2017 (13:23) 3749
35. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 29.09.2014 26.07.2017 (00:26) 1065
36. Správa rozhodcu 17.05.2014 22.07.2017 (08:35) 1509
37. Štatút rozhodcu Obedience 17.05.2014 27.07.2017 (01:57) 970
38. Štatút stewarda Obedience 17.05.2014 27.07.2017 (02:01) 971
39. Súpiska zo skúšok 17.05.2014 27.07.2017 (02:01) 1935
40. Výsledková listina 17.05.2014 22.07.2017 (08:30) 1229
41. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 17.05.2014 24.07.2017 (18:28) 2675
42. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 17.05.2014 25.07.2017 (07:31) 1617
43. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 12.08.2014 22.07.2017 (14:45) 993
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 19.08.2015 20.07.2017 (09:51) 714
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 26.08.2016 20.07.2017 (09:51) 333
46. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 17.05.2014 27.07.2017 (10:19) 2115
47. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 12.08.2014 27.07.2017 (02:00) 1189
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 19.08.2015 22.07.2017 (08:35) 949
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 26.08.2016 22.07.2017 (15:31) 499