ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 21.03.2018 (13:49) 2240
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 21.03.2018 (19:41) 1866
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 23.03.2018 (04:15) 3829
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 23.03.2018 (02:43) 8055
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 22.03.2018 (19:39) 1064
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 23.03.2018 (04:14) 1899
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 23.03.2018 (04:15) 2423
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 10.11.2017 23.03.2018 (00:52) 1856
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 10.11.2017 23.03.2018 (00:27) 1196
10. Menný zoznam členov ZO za rok 2018 23.11.2017 23.03.2018 (04:16) 398
11. NSP 10.11.2017 23.03.2018 (00:13) 4633
12. OB1 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 23.03.2018 (00:26) 1073
13. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 21.03.2018 (13:49) 897
14. OB1 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 22.03.2018 (15:13) 896
15. OB2 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 22.03.2018 (05:59) 982
16. OB2 2016 potvrdenie o skúške 10.11.2017 21.03.2018 (14:53) 898
17. OB2 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 22.03.2018 (08:24) 864
18. OB3 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 22.03.2018 (11:35) 967
19. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 22.03.2018 (19:06) 891
20. OB3 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 21.03.2018 (13:49) 867
21. Obedience: Skúšobné pravidlá 10.11.2017 22.03.2018 (21:27) 1027
22. OBZ 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 22.03.2018 (22:21) 984
23. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 22.03.2018 (19:45) 904
24. OBZ 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 22.03.2018 (23:39) 890
25. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 22.03.2018 (11:27) 2752
26. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 23.03.2018 (03:29) 2757
27. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 22.03.2018 (18:27) 2255
28. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 22.03.2018 (23:51) 1080
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 23.03.2018 (03:49) 4175
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 21.03.2018 (20:28) 1703
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 23.03.2018 (03:42) 4540
32. Propozície BVK 10.11.2017 23.03.2018 (04:13) 5476
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 23.03.2018 (03:58) 5992
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 22.03.2018 (12:37) 1804
35. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 23.03.2018 (04:14) 4270
36. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 23.03.2018 (04:14) 1456
37. Správa rozhodcu 10.11.2017 22.03.2018 (11:28) 1777
38. Štatút rozhodcu Obedience 10.11.2017 17.03.2018 (00:20) 1131
39. Štatút stewarda Obedience 10.11.2017 17.03.2018 (00:20) 1138
40. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 21.03.2018 (09:13) 2265
41. Výsledková listina 10.11.2017 20.03.2018 (04:28) 1477
42. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 22.03.2018 (23:05) 3032
43. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 23.03.2018 (03:40) 1875
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 10.11.2017 22.03.2018 (18:00) 1160
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 10.11.2017 23.03.2018 (03:44) 1013
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 10.11.2017 21.03.2018 (18:38) 560
47. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2018 10.11.2017 23.03.2018 (04:15) 234
48. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 23.03.2018 (03:47) 2631
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 10.11.2017 19.03.2018 (22:27) 1356
50. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 10.11.2017 23.03.2018 (03:43) 1209
51. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 10.11.2017 22.03.2018 (05:59) 754
52. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2018 10.11.2017 19.03.2018 (13:07) 435