ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 26.05.2019 (23:53) 2692
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 26.05.2019 (23:10) 2446
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 26.05.2019 (23:08) 4554
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 26.05.2019 (23:00) 10302
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 26.05.2019 (22:56) 1521
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 26.05.2019 (23:10) 3227
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 26.05.2019 (23:17) 2923
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 24.05.2019 (21:37) 482
9. NSP 10.11.2017 26.05.2019 (22:56) 5922
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 26.05.2019 (22:56) 134
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 21.05.2019 (22:57) 112
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 26.05.2019 (23:34) 107
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 26.05.2019 (23:24) 102
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 20.05.2019 (03:34) 107
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 27.05.2019 (00:19) 115
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 21.05.2019 (16:46) 231
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 23.05.2019 (16:32) 195
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 27.05.2019 (00:18) 117
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 20.05.2019 (03:34) 113
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 20.05.2019 (03:34) 109
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 27.05.2019 (00:11) 3436
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 26.05.2019 (23:01) 3355
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 27.05.2019 (00:15) 2840
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 26.05.2019 (23:59) 1436
25. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGBH 06.03.2019 26.05.2019 (20:56) 148
26. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP 06.03.2019 26.05.2019 (22:57) 166
27. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP StPr 06.03.2019 27.05.2019 (00:03) 108
28. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGPVO a IGP 06.03.2019 27.05.2019 (00:10) 89
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 26.05.2019 (08:26) 4745
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 26.05.2019 (23:31) 2072
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 25.05.2019 (22:49) 4980
32. Propozície BVK 10.11.2017 26.05.2019 (22:57) 6542
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 26.05.2019 (11:01) 7426
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 27.05.2019 (00:17) 2222
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 26.05.2019 (23:15) 3344
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 25.05.2019 (04:24) 5036
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 26.05.2019 (23:59) 2090
38. Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti jednotlivých medzinárodných skúšobných poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky 21.02.2019 25.05.2019 (13:02) 109
39. Správa rozhodcu 10.11.2017 26.05.2019 (23:16) 2198
40. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 26.05.2019 (23:58) 96
41. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 26.05.2019 (23:58) 148
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 25.05.2019 (04:24) 2856
43. Výsledková listina 10.11.2017 26.05.2019 (23:54) 1807
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 26.05.2019 (23:22) 3471
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 26.05.2019 (23:47) 2216
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 27.05.2019 (00:09) 194
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 26.05.2019 (14:33) 3310
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 26.05.2019 (23:15) 384