ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2017 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 26.05.2017 (11:10) 1768
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 17.05.2014 26.05.2017 (11:10) 1341
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 26.05.2017 (11:10) 3120
4. BH-SK Skúšobný poriadok 17.05.2014 26.05.2017 (12:06) 6780
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 21.04.2016 26.05.2017 (14:16) 571
6. BVK Skúšobný poriadok 04.03.2016 26.05.2017 (11:10) 1057
7. Hodnotiace listy SchH 17.05.2014 26.05.2017 (11:10) 1916
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 03.11.2015 26.05.2017 (11:50) 1404
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 28.11.2016 26.05.2017 (11:10) 510
10. NSP 17.05.2014 26.05.2017 (13:32) 3666
11. OB1 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 568
12. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.05.2017 (15:03) 488
13. OB1 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 487
14. OB2 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 492
15. OB2 2016 potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.05.2017 (14:16) 488
16. OB2 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 461
17. OB3 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:49) 488
18. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 471
19. OB3 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 469
20. Obedience: Skúšobné pravidlá 16.05.2016 26.05.2017 (11:10) 520
21. OBZ 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:11) 490
22. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.05.2017 (11:11) 487
23. OBZ 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.05.2017 (11:11) 481
24. Potvrdenie o skúške BH 17.05.2014 26.05.2017 (11:11) 2219
25. Potvrdenie o skúške IPO 17.05.2014 26.05.2017 (11:11) 2160
26. Potvrdenie o skúške NSP 17.05.2014 26.05.2017 (12:50) 1835
27. Potvrdenie o skúške StPr 20.10.2014 25.05.2017 (03:44) 788
28. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 17.05.2014 26.05.2017 (21:25) 3528
29. Predbežné hlásenia o skúške 17.05.2014 24.05.2017 (13:02) 1436
30. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 16.02.2016 25.05.2017 (03:47) 4231
31. Propozície BVK 17.05.2014 26.05.2017 (22:53) 4819
32. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 17.05.2014 27.05.2017 (03:46) 4779
33. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 17.05.2014 24.05.2017 (13:02) 1557
34. Skúšobný poriadok IPO 2012 17.05.2014 27.05.2017 (01:19) 3674
35. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 29.09.2014 26.05.2017 (13:54) 1025
36. Správa rozhodcu 17.05.2014 25.05.2017 (11:58) 1458
37. Štatút rozhodcu Obedience 17.05.2014 26.05.2017 (08:25) 939
38. Štatút stewarda Obedience 17.05.2014 24.05.2017 (13:03) 938
39. Súpiska zo skúšok 17.05.2014 25.05.2017 (16:21) 1885
40. Výsledková listina 17.05.2014 24.05.2017 (13:03) 1187
41. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 17.05.2014 26.05.2017 (21:32) 2590
42. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 17.05.2014 25.05.2017 (11:18) 1570
43. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 12.08.2014 24.05.2017 (13:03) 959
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 19.08.2015 27.05.2017 (02:02) 682
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 26.08.2016 24.05.2017 (13:03) 289
46. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 17.05.2014 27.05.2017 (03:50) 2017
47. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 12.08.2014 24.05.2017 (13:03) 1155
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 19.08.2015 27.05.2017 (02:28) 908
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 26.08.2016 24.05.2017 (13:03) 467