ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2017 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 1705
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 1273
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 3031
4. BH-SK Skúšobný poriadok 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 6649
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 21.04.2016 26.04.2017 (09:34) 514
6. BVK Skúšobný poriadok 04.03.2016 26.04.2017 (09:34) 961
7. Hodnotiace listy SchH 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 1848
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 03.11.2015 26.04.2017 (09:34) 1346
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 28.11.2016 26.04.2017 (09:34) 442
10. NSP 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 3570
11. OB1 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 504
12. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 433
13. OB1 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 426
14. OB2 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 431
15. OB2 2016 potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 433
16. OB2 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 404
17. OB3 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 421
18. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 417
19. OB3 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 415
20. Obedience: Skúšobné pravidlá 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 462
21. OBZ 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 431
22. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 429
23. OBZ 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 26.04.2017 (09:34) 424
24. Potvrdenie o skúške BH 17.05.2014 26.04.2017 (09:35) 2144
25. Potvrdenie o skúške IPO 17.05.2014 26.04.2017 (09:35) 2087
26. Potvrdenie o skúške NSP 17.05.2014 23.04.2017 (11:39) 1799
27. Potvrdenie o skúške StPr 20.10.2014 23.04.2017 (17:10) 759
28. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 17.05.2014 26.04.2017 (05:27) 3447
29. Predbežné hlásenia o skúške 17.05.2014 25.04.2017 (21:37) 1414
30. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 16.02.2016 24.04.2017 (20:46) 4208
31. Propozície BVK 17.05.2014 26.04.2017 (09:47) 4727
32. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 4662
33. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 17.05.2014 23.04.2017 (15:08) 1540
34. Skúšobný poriadok IPO 2012 17.05.2014 25.04.2017 (18:20) 3615
35. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 29.09.2014 26.04.2017 (01:03) 997
36. Správa rozhodcu 17.05.2014 24.04.2017 (12:15) 1419
37. Štatút rozhodcu Obedience 17.05.2014 24.04.2017 (01:55) 922
38. Štatút stewarda Obedience 17.05.2014 23.04.2017 (06:00) 923
39. Súpiska zo skúšok 17.05.2014 25.04.2017 (14:34) 1849
40. Výsledková listina 17.05.2014 24.04.2017 (14:45) 1163
41. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 17.05.2014 24.04.2017 (21:44) 2549
42. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 17.05.2014 24.04.2017 (12:23) 1535
43. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 12.08.2014 23.04.2017 (14:51) 942
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 19.08.2015 23.04.2017 (14:36) 660
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 26.08.2016 23.04.2017 (11:06) 269
46. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 17.05.2014 26.04.2017 (09:34) 1948
47. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 12.08.2014 23.04.2017 (14:51) 1139
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 19.08.2015 23.04.2017 (09:00) 886
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 26.08.2016 23.04.2017 (09:54) 442