ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2017 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 23.09.2017 (21:01) 1950
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 17.05.2014 23.09.2017 (01:55) 1545
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 23.09.2017 (07:26) 3384
4. BH-SK Skúšobný poriadok 17.05.2014 23.09.2017 (07:28) 7264
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 21.04.2016 22.09.2017 (17:16) 767
6. BVK Skúšobný poriadok 04.03.2016 23.09.2017 (01:46) 1339
7. Hodnotiace listy SchH 17.05.2014 23.09.2017 (06:10) 2110
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 03.11.2015 18.09.2017 (07:36) 1591
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 28.11.2016 22.09.2017 (13:23) 750
10. NSP 17.05.2014 23.09.2017 (13:09) 4039
11. OB1 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 23.09.2017 (01:56) 774
12. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 18.09.2017 (07:32) 656
13. OB1 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 23.09.2017 (01:46) 662
14. OB2 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 22.09.2017 (13:40) 690
15. OB2 2016 potvrdenie o skúške 16.05.2016 18.09.2017 (07:32) 662
16. OB2 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 18.09.2017 (07:28) 636
17. OB3 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 20.09.2017 (05:04) 681
18. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 18.09.2017 (07:32) 643
19. OB3 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 23.09.2017 (01:57) 643
20. Obedience: Skúšobné pravidlá 16.05.2016 18.09.2017 (11:39) 711
21. OBZ 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 20.09.2017 (21:31) 685
22. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 18.09.2017 (07:32) 658
23. OBZ 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 23.09.2017 (01:44) 658
24. Potvrdenie o skúške BH 17.05.2014 23.09.2017 (07:25) 2422
25. Potvrdenie o skúške IPO 17.05.2014 23.09.2017 (01:53) 2374
26. Potvrdenie o skúške NSP 17.05.2014 23.09.2017 (07:21) 1938
27. Potvrdenie o skúške StPr 20.10.2014 23.09.2017 (17:56) 874
28. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 17.05.2014 23.09.2017 (01:44) 3755
29. Predbežné hlásenia o skúške 17.05.2014 23.09.2017 (06:59) 1518
30. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 16.02.2016 18.09.2017 (07:40) 4301
31. Propozície BVK 17.05.2014 23.09.2017 (18:14) 5017
32. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 17.05.2014 23.09.2017 (17:44) 5182
33. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 17.05.2014 18.09.2017 (07:41) 1619
34. Skúšobný poriadok IPO 2012 17.05.2014 23.09.2017 (12:13) 3870
35. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 29.09.2014 23.09.2017 (13:27) 1109
36. Správa rozhodcu 17.05.2014 23.09.2017 (07:22) 1553
37. Štatút rozhodcu Obedience 17.05.2014 23.09.2017 (01:55) 1000
38. Štatút stewarda Obedience 17.05.2014 23.09.2017 (01:58) 998
39. Súpiska zo skúšok 17.05.2014 23.09.2017 (07:22) 2004
40. Výsledková listina 17.05.2014 20.09.2017 (09:51) 1266
41. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 17.05.2014 19.09.2017 (13:46) 2733
42. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 17.05.2014 23.09.2017 (01:49) 1655
43. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 12.08.2014 18.09.2017 (07:38) 1019
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 19.08.2015 22.09.2017 (06:57) 762
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 26.08.2016 23.09.2017 (18:04) 370
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2018 08.09.2017 23.09.2017 (21:21) 22
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 17.05.2014 22.09.2017 (06:58) 2220
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 12.08.2014 23.09.2017 (01:52) 1214
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 19.08.2015 23.09.2017 (11:26) 986
50. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 26.08.2016 21.09.2017 (02:45) 556
51. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2018 08.09.2017 23.09.2017 (21:20) 38