ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:41) 2418
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 16.07.2018 (08:38) 2064
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:41) 4070
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 16.07.2018 (08:31) 8742
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:32) 1243
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 16.07.2018 (08:33) 2326
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 16.07.2018 (08:42) 2611
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 10.11.2017 16.07.2018 (08:39) 2023
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 10.11.2017 16.07.2018 (08:46) 1374
10. Menný zoznam členov ZO za rok 2018 23.11.2017 16.07.2018 (08:42) 574
11. NSP 10.11.2017 16.07.2018 (08:36) 5037
12. OB1 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:26) 1248
13. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:39) 1035
14. OB1 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:37) 1031
15. OB2 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:35) 1137
16. OB2 2016 potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:25) 1032
17. OB2 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:36) 996
18. OB3 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:30) 1117
19. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:35) 1043
20. OB3 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:27) 1002
21. Obedience: Skúšobné pravidlá 10.11.2017 16.07.2018 (08:33) 1210
22. OBZ 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:32) 1155
23. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:29) 1047
24. OBZ 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.07.2018 (08:28) 1027
25. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 16.07.2018 (08:32) 2954
26. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 16.07.2018 (08:24) 2976
27. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 16.07.2018 (08:40) 2449
28. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 16.07.2018 (08:36) 1179
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 16.07.2018 (08:48) 4388
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 16.07.2018 (08:38) 1829
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 16.07.2018 (08:47) 4689
32. Propozície BVK 10.11.2017 16.07.2018 (08:40) 5865
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 16.07.2018 (08:46) 6422
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 16.07.2018 (08:25) 1948
35. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 16.07.2018 (08:39) 4562
36. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 16.07.2018 (08:34) 1690
37. Správa rozhodcu 10.11.2017 16.07.2018 (08:27) 1928
38. Štatút rozhodcu Obedience 10.11.2017 16.07.2018 (08:26) 1209
39. Štatút stewarda Obedience 10.11.2017 16.07.2018 (08:28) 1214
40. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 16.07.2018 (08:31) 2469
41. Výsledková listina 10.11.2017 16.07.2018 (08:30) 1608
42. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.07.2018 (08:29) 3191
43. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.07.2018 (08:41) 1996
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 10.11.2017 16.07.2018 (08:34) 1240
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 10.11.2017 16.07.2018 (08:46) 1152
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 10.11.2017 16.07.2018 (08:37) 665
47. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2018 10.11.2017 16.07.2018 (08:27) 338
48. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 16.07.2018 (08:47) 2899
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 10.11.2017 16.07.2018 (08:34) 1438
50. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 10.11.2017 16.07.2018 (08:47) 1350
51. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 10.11.2017 16.07.2018 (08:38) 863
52. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2018 10.11.2017 16.07.2018 (08:24) 557