ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 17.01.2019 (10:16) 2574
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 17.01.2019 (09:35) 2259
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 17.01.2019 (09:33) 4350
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 17.01.2019 (09:26) 9475
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 17.01.2019 (09:25) 1394
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 17.01.2019 (09:25) 2792
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 17.01.2019 (09:42) 2784
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 16.01.2019 (23:47) 302
9. NSP 10.11.2017 17.01.2019 (09:25) 5515
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 3
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 4
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 5
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 5
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 4
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 5
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 17.01.2019 (09:25) 82
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 17.01.2019 (06:58) 78
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 3
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 3
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 16.01.2019 (16:53) 3
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 17.01.2019 (10:33) 3214
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 17.01.2019 (09:26) 3216
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 17.01.2019 (10:37) 2673
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 17.01.2019 (10:22) 1321
25. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 17.01.2019 (01:11) 4565
26. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 17.01.2019 (09:56) 1972
27. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 17.01.2019 (03:40) 4845
28. Propozície BVK 10.11.2017 17.01.2019 (09:25) 6194
29. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 17.01.2019 (04:50) 6969
30. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 17.01.2019 (10:40) 2078
31. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 17.01.2019 (07:56) 1282
32. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 17.01.2019 (03:40) 4875
33. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 17.01.2019 (10:21) 1915
34. Správa rozhodcu 10.11.2017 17.01.2019 (09:41) 2089
35. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 17.01.2019 (10:21) 25
36. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 17.01.2019 (10:21) 43
37. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 16.01.2019 (23:47) 2708
38. Výsledková listina 10.11.2017 17.01.2019 (10:17) 1726
39. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 17.01.2019 (09:47) 3348
40. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 17.01.2019 (10:11) 2122
41. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 17.01.2019 (10:31) 133
42. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 17.01.2019 (08:43) 3121
43. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 17.01.2019 (09:40) 302