ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2017 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 22.03.2017 (22:14) 1642
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 17.05.2014 22.03.2017 (22:14) 1211
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 17.05.2014 23.03.2017 (20:03) 2916
4. BH-SK Skúšobný poriadok 17.05.2014 23.03.2017 (18:24) 6505
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 21.04.2016 22.03.2017 (22:14) 457
6. BVK Skúšobný poriadok 04.03.2016 22.03.2017 (22:14) 871
7. Hodnotiace listy SchH 17.05.2014 22.03.2017 (22:14) 1781
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 03.11.2015 22.03.2017 (22:14) 1300
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 28.11.2016 23.03.2017 (09:35) 380
10. NSP 17.05.2014 22.03.2017 (22:14) 3476
11. OB1 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 450
12. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 382
13. OB1 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 377
14. OB2 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 384
15. OB2 2016 potvrdenie o skúške 16.05.2016 23.03.2017 (11:50) 388
16. OB2 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 360
17. OB3 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 374
18. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 370
19. OB3 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 368
20. Obedience: Skúšobné pravidlá 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 410
21. OBZ 2016 Individuálne cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 383
22. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 16.05.2016 22.03.2017 (22:14) 381
23. OBZ 2016 Skupinové cviky 16.05.2016 22.03.2017 (22:15) 379
24. Potvrdenie o skúške BH 17.05.2014 22.03.2017 (22:15) 2065
25. Potvrdenie o skúške IPO 17.05.2014 22.03.2017 (22:41) 1998
26. Potvrdenie o skúške NSP 17.05.2014 21.03.2017 (14:37) 1757
27. Potvrdenie o skúške StPr 20.10.2014 21.03.2017 (14:37) 727
28. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 17.05.2014 23.03.2017 (20:55) 3339
29. Predbežné hlásenia o skúške 17.05.2014 21.03.2017 (09:28) 1376
30. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 16.02.2016 20.03.2017 (23:40) 4182
31. Propozície BVK 17.05.2014 23.03.2017 (04:01) 4620
32. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 17.05.2014 23.03.2017 (19:37) 4548
33. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 17.05.2014 20.03.2017 (17:04) 1516
34. Skúšobný poriadok IPO 2012 17.05.2014 23.03.2017 (14:59) 3523
35. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 29.09.2014 22.03.2017 (13:38) 962
36. Správa rozhodcu 17.05.2014 20.03.2017 (16:02) 1368
37. Štatút rozhodcu Obedience 17.05.2014 20.03.2017 (16:35) 898
38. Štatút stewarda Obedience 17.05.2014 15.03.2017 (21:42) 905
39. Súpiska zo skúšok 17.05.2014 22.03.2017 (09:44) 1780
40. Výsledková listina 17.05.2014 20.03.2017 (16:09) 1127
41. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 17.05.2014 20.03.2017 (21:36) 2487
42. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 17.05.2014 23.03.2017 (00:48) 1500
43. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 12.08.2014 18.03.2017 (10:52) 920
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 19.08.2015 23.03.2017 (09:09) 632
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 26.08.2016 23.03.2017 (17:10) 246
46. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 17.05.2014 22.03.2017 (22:14) 1883
47. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 12.08.2014 23.03.2017 (17:29) 1114
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 19.08.2015 17.03.2017 (08:28) 863
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 26.08.2016 23.03.2017 (17:54) 415