ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 25.03.2019 (23:15) 2647
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 25.03.2019 (22:07) 2359
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 4443
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 25.03.2019 (23:11) 9790
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 25.03.2019 (14:21) 1457
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 25.03.2019 (22:03) 2987
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 2860
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 25.03.2019 (23:38) 405
9. NSP 10.11.2017 25.03.2019 (22:41) 5718
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 25.03.2019 (06:07) 85
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 25.03.2019 (06:07) 68
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 25.03.2019 (06:06) 64
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 24.03.2019 (02:07) 66
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 25.03.2019 (06:06) 70
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 25.03.2019 (06:07) 73
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 25.03.2019 (06:07) 180
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 25.03.2019 (06:36) 151
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 22.03.2019 (18:18) 73
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 25.03.2019 (08:52) 72
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 25.03.2019 (06:07) 68
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 25.03.2019 (06:06) 3307
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 25.03.2019 (06:06) 3296
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 25.03.2019 (06:06) 2750
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 25.03.2019 (06:06) 1379
25. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGBH 06.03.2019 25.03.2019 (08:45) 36
26. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP 06.03.2019 24.03.2019 (22:17) 45
27. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP StPr 06.03.2019 25.03.2019 (06:06) 31
28. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGPVO a IGP 06.03.2019 25.03.2019 (06:06) 25
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 25.03.2019 (22:47) 4659
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 25.03.2019 (06:06) 2031
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 4926
32. Propozície BVK 10.11.2017 25.03.2019 (20:48) 6360
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 25.03.2019 (22:01) 7192
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 24.03.2019 (07:32) 2157
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 25.03.2019 (22:15) 2269
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 25.03.2019 (11:14) 4963
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 2015
38. Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti jednotlivých medzinárodných skúšobných poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky 21.02.2019 25.03.2019 (06:08) 53
39. Správa rozhodcu 10.11.2017 25.03.2019 (06:06) 2128
40. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 25.03.2019 (06:07) 72
41. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 25.03.2019 (06:06) 112
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 2764
43. Výsledková listina 10.11.2017 24.03.2019 (08:12) 1766
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 3410
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 25.03.2019 (06:07) 2171
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 25.03.2019 (06:06) 170
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 25.03.2019 (23:21) 3230
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 23.03.2019 (18:26) 350