ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 15.07.2019 (23:07) 2710
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 15.07.2019 (08:46) 2480
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 12.07.2019 (00:55) 4590
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 16.07.2019 (15:48) 10520
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 11.07.2019 (12:58) 1539
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 16.07.2019 (20:25) 3339
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 13.07.2019 (02:09) 2951
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 16.07.2019 (20:57) 513
9. NSP 10.11.2017 15.07.2019 (04:36) 6065
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 14.07.2019 (08:44) 165
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 11.07.2019 (02:52) 129
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 15.07.2019 (04:08) 123
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 15.07.2019 (04:08) 117
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 11.07.2019 (08:17) 123
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 09.07.2019 (21:39) 132
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 13.07.2019 (00:14) 253
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 15.07.2019 (13:15) 213
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 13.07.2019 (21:29) 136
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 11.07.2019 (18:25) 132
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 15.07.2019 (01:46) 128
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 14.07.2019 (07:55) 3481
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 15.07.2019 (19:23) 3376
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 15.07.2019 (19:23) 2871
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 09.07.2019 (21:50) 1449
25. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGBH 06.03.2019 15.07.2019 (10:50) 174
26. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP 06.03.2019 16.07.2019 (15:49) 212
27. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP StPr 06.03.2019 16.07.2019 (21:13) 124
28. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGPVO a IGP 06.03.2019 16.07.2019 (14:47) 106
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 16.07.2019 (20:15) 4862
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 16.07.2019 (09:42) 2094
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 14.07.2019 (21:54) 5014
32. Propozície BVK 10.11.2017 09.07.2019 (21:59) 6621
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 16.07.2019 (19:44) 7596
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 15.07.2019 (21:08) 2271
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 16.07.2019 (19:21) 3919
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 15.07.2019 (06:49) 5091
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 14.07.2019 (16:55) 2126
38. Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti jednotlivých medzinárodných skúšobných poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky 21.02.2019 14.07.2019 (23:05) 132
39. Správa rozhodcu 10.11.2017 14.07.2019 (11:53) 2227
40. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 16.07.2019 (04:00) 114
41. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 10.07.2019 (13:58) 172
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 13.07.2019 (21:39) 2893
43. Výsledková listina 10.11.2017 16.07.2019 (01:35) 1820
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.07.2019 (15:53) 3518
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.07.2019 (12:19) 2239
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 15.07.2019 (15:10) 206
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 16.07.2019 (20:43) 3384
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 16.07.2019 (15:49) 407