ZŠK-SR > Inzercia

  • Príjem inzercie: Rôzne plemená len s preukazom o pôvode!
  • Poplatky:  9,- €/mesiac /foto + 1,- €/
  • Podávanie inzercie:  Písomnou formou na sekretariát ZŠK SR, Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
    + doklad o úhrade /Tatra Banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182/
Momentálne nieje k dispozícii žiadna inzercia.