ZŠK-SR > Kvalifikačné preteky

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie
26.05-27.05 KK Kežmarok II. kvalifikačné preteky o postup na MS FCI a WUSV, M SR SÚCHNO
Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, tel.č.: 0908 303 345, jozoHavo26@gmail.com
27.05 KK Agilis Lučenec Kvalifikácia v BVK pre oblasť Stred
Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, 0907 172 590, kk.agilis@gmail.com
09.06 KK Abrahám Kvalifikácia v BVK pre oblasť Západ
Eva Kollárová, Abrahám 323, 0948 175 955
30.06-01.07 KK Banská Belá III. kvalifikačné preteky o postup na MS FCI a WUSV, M SR ZŠK SR podľa SVV3
Milan Babirád, č.d. 241, 966 15 Banská Belá, tel.č.: 0905 963 376
20.10-21.10 KK Laugaricio Trenčín I. Kvalifikačné preteky o postup na MS IPO-FH, M SR ZŠK IPO-FH
Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, tel.č.: 0907 249 574
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70. Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov.
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu. Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.
Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.