ZŠK-SR > Kvalifikačné preteky

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie
27.04 KK Apanta rei Bardejov Kvalifikácia v BVK pre oblasť Východ
Ing. Marianna Virgalová, Tehelná 3920/113, 085 01 Bardejov, apantarei113@gmail.com Telefón - 0905 227 031 !!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
18.05 KK Chabenec Kvalifikácia v BVK pre oblasť Stred
Juraj Mikuš, Dúbrava 325, 032 12 Dúbrava, tel.č.: 0903 113 691
24.05-26.05 KK Kežmarok II. kvalifikačné preteky o postup na MS FCI a WUSV, M SR SÚCHNO
Jozef Nahálka, Poľná 2, Kežmarok, tel.č.: 0908 303 345 !!! ZMENA ORGANIZÁTORA !!!
15.06 MKK Šaľa Kvalifikačný pretek BVK - západ
Ján Komjáthy, Švermova 27, 927 01 Šaľa, 0905 462 178, prevencia@sala.sk, komjathy@szm.sk
21.06-23.06 KK Detva III. kvalifikačné preteky o postup na MS FCI a WUSV
Radomír Lipták, tel.č.: 0905 251 699
12.10-13.10 KK Kežmarok II. kvalifikačné preteky na MS IPO-FH, M SR IPO-FH
Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozoHavo26@gmail.com
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70. Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov.
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu. Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.
Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.