ZŠK-SR > Mládež > Letné výcvikové tábory

Dátum Popis
17. – 19.06. Jablonica – Výcvikové sústredenie pred skúškami
Mgr. Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, Tel.+fax: 034/6583310, mobil:0915 311 460, e-mail:janaham@centrum.sk, dr.hamerlik@centrum.sk
05. – 10.07. Pliešovce – Letný výcvikový tábor so zadaním SVV skúšky
Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce
Štaudinger
14. – 17.07. Imeľ – Medzinárodný výcvikový tábor bez zadania skúšky
Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908 415920
28. – 31.07. Handlová – 3. ročník víkendového stanového tábora kynológov Anton Šabík, Prievidzká 7/2, 972 51 Handlová
01. – 06.08. Piešťany – Letný výcvikový tábor so zadaním skúšky SVV,
Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903868975
Šaliga
01. – 06.08. Počúvadlo – Letný výcvikový tábor
Ondrej Bihari, 966 15 Banská Belá 294