ZŠK-SR > Propozície MSR-ZŠK 2016

Kynologický klub AGILIS – LUČENEC

Vás pozýva

MAJSTROVSTVÁ ZŠK SR 2016

1. Kvalifikačný pretek podľa IPO1, IPO3

Postup na MS FCI A WUSV 2016

Termín konania: 15. - 17.4.2016
Miesto konania: Futbalový štadión - Lučenec
Rozhodcovia IPO3: A - Ondrej Bihari, SK
B - Juan Jose Lopez Perez, ESP
C - Ing. Marián Raček, SK
Rozhodca IPO1: Ing. Pavel Tamáši, SK
Figuranti IPO3: Zdenko Snítil
Peter Ličák
Figurant IPO1: Tomáš Konde
Prezentácia a tréning: 15.4.2016, 12:00 - 18:00 Futbalový štadión
Skúšobný pes: 15.4.2016, 18:30
Losovanie: 15.4.2016, 20:00 Hotel Pelikán - Lučenec
Spoločenský večer: 16.4.2016 Reštaurácia Hotel Pelikán Lučenec
Štartovné: IPO3 25 €
IPO1 17 €

Viac informácií ohľadom preteku nájdete na:

www.l-kvalifikacny-pretek-2016.webnode.sk

Prihlášky a štartovné posielajte na adresu poštovou poukážkou na:

Peter Dóža
Sadová 73/26
984 01 Lučenec
e-mail: kk.agilis@gmail.com,
tel. 00421(0)907 172 590

Prihláška je platná len po zaplatení štartovného poplatku na uvedenú adresu.

Uzávierka prihlášok: 30.3.2016

Informácie o ubytovaní

Hotel Pelikán - Lučenec
tel: 047/4330871, 0911819687
V hoteli je možnosť ubytovať psa.

Veterinárne podmienky podľa platných smerníc.