MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SÚCHNO 2019 PODĽA IGP 3

II. Kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta WUSV a FCI

výsledky kvalifikácie [.xlsx]
17.08.2019 00:21:36
O pohár TTSK
17.08.2019 00:20:47
Reprezentácia na MS WUSV 2019, Taliansko

Adriana Nagyová - Gero z Berounské bašty / NO
Jozef Adamuščin - Zoro spod Lazov / NO
Matúš Balún - Orginal Malý Lumpík / NO
Lukáš Vanta - Passat Eqidius / NO
Marianna Virgalová - Unaj Apanta rei / NO
12.08.2019 22:36:42
Reprezentácia na MS FCI 2019, Rakúsko

Adriana Nagyová - Gero z Berounské bašty / NO
Pavol Šlahor - Aramis Red Devils Dog / MLN
Jozef Adamuščin - Zoro spod Lazov / NO
Ing. Michaela Váňová - Uma Anubis the Second / MLN
Matúš Balún - Orginal Malý Lumpík / NO
Náhr. Ing. Michaela Maliňáková - Phantom Malý Lumpík / MLN
12.08.2019 22:14:05
POSTUPOVÝ KĽÚČ NA UNIVERSALSIEGER
-na Universalsieger postupuje prvých 6 pretekárov z kvalifikácie
-spočítava sa súčet bodov z pretekov a z výstavy
-potrebná vykonaná a zapísaná skúška IGP 3 v danom roku, minimálne 3x 70 bodov
-RTG vyhodnotenie do stupňa C (vrátane)
-minimálna známka z výstavy "D"
07.02.2019 00:00:00
OZNAM PRE ROZHODCOV Z VÝKONU
Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie rozhodcov, ktoré sa uskutoční v hoteli Aquatermal Strehová, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová.

Medzinárodný skúšobný poriadokIGPdňa 2.3.2019začiatok o 9,00 hod.
Národný skúšobný poriadokNSPdňa 3.3.2019začiatok o 9,00 hod.
16.01.2019 10:28:20
Pozvánka na Konferenciu ZŠK SR
Prezídium ZŠK SR Vás srdečne pozýva na Konferenciu ZŠK SR, ktorá sa uskutoční 10.2.2019 o 9,00 hod. v hoteli LUX v Banskej Bystrici.
16.01.2019 10:24:27
16.01.2019 08:43:14 , čítajte viac ...

Kalendár 2019

02.01.2019 09:53:26 , čítajte viac ...
[Oznam] Členské a menný zoznam členov KK na rok 2019
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnený menný zoznam členov s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Členské na rok 2019 je potrebné uhradiť do 31.12.2018

Výška členského príspevku je 43,19
Bankové spojenie: Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a členské 2019
30.10.2018 00:00:00
Reprezentácia BVK SR na Majstrovstvách ČR v BVK Louny - 7 pretekárov
Priviezli sme domov :

4 x 1.miesto :
Sarah Bedušová - Dasty,
Adriana Matušniaková - Skala Lufty,
Janka Tišťanová - Gellen AD-Gur,
Slavomír Turčáni - Wrangler Krasnoočko,

1 x 2.miesto : Lukáš Pilz - Naila z Lintichu,
1 x 3.miesto : Hana Harbalová - Eddie,
1 x 4 miesto : Dominik Beduš - Desire Flumen,

Pohár Národného Koordinátora BVK - Najlepší mládežník - Sarah Bedušová a Dasty,

Najmladší pretekár - Dominik Beduš,

Celkovo teda 8 ocenení.

Vedúci Reprezentácie BVK - Národný koordinátor BVK SR - Anton Šabík.
20.10.2018 00:00:00
Ďakujeme za reprezentáciu Slovenska na MS WUSV a gratulujeme k 3. miestu v družstvách
08.10.2018 13:59:00
Ďakujeme za reprezentáciu Slovenska na MS FCI 2018
08.10.2018 13:59:16
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2019).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
31.10.2018

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.
27.09.2018 21:05:07 , čítajte viac ...
Zmena v skúšobnom poriadku IGP 2019
Metrová prekážka zostáva pevná 100cm vysoká, 150cm široká.

FCI-Skúšobný poriadok 2019
27.09.2018 21:06:00 , čítajte viac ...
Pozvánka
07.09.2018 11:29:12
Upozornenie na nové podmienky spracovania osobných údajov
Kynologické kluby, ktoré nakladajú s osobnými údajmi fyzických osôb sú z hľadiska zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 25.05.2018 a z hľadiska príslušného Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu (GDPR) prevádzkovateľmi – spracovateľmi osobných údajov.

V zmysle novej právnej úpravy je vyžadovaný nový – špecifický prístup k spracovaniu a ochrane osobných údajov, zásadne odlišný od doterajšej právnej úpravy. Ide o výrazne sprísnený režim.

Týmto pripomíname, aby sa kynologické kluby, ktoré sa v rámci spracovateľských činností ešte neprispôsobili novým podmienkam spracovania a ochrany osobných údajov, aby venovali tejto problematike náležitú pozornosť.

V prípade záujmu je možné vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov „priamo na mieru“ Vašich kynologických aktivít v cene 80,- EUR a to v rozsahu:
- organizačná smernica k spracovaniu osobných údajov - poučenie oprávnených osôb - oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov

Túto dokumentáciu Vám v prípade záujmu môže vyhotoviť advokátska kancelária, ktorá pripravovala ochranu osobných údajov aj pre Slovenskú kynologickú jednotu.
Kontakt: JUDr. Miroslav Dobák, advokát, Nám. Martina Benku 1, 811 07 Bratislava 1, mobil: +421905 497 754, mail: info@akdobak.sk
28.08.2018 22:13:46
MSR Záchranárskych psovodov vo vodnej záchrane
10.07.2018 00:00:00
XIV. Ročník preteku klubu športovej kynológie Tekovská Breznica
09.08.2018 00:00:00
Pretek O pohár primátora mesta Kolárovo
09.07.2018 00:00:00
Memoriál Ivana Pješčáka
09.07.2018 00:00:00
III. kvalifikačný pretek o postup na MS WUSV a FCI & MSR ZŠK SR podľa SVV3
07.06.2018 07:24:39
IHF IPO 2018
GRATULUJEME
MARIANOVI LUKÁČOVI SO PSOM JANTAR KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ K 2. MIESTU NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA IHF IPO 2018 V KATEGÓRII IPO3.

01.06.2018 00:00:00
MSR ZŠK s postupom na MS FCI, WUSV a Universalsieger 2018
01.02.2018 09:09:50
Prihláška na Halový Pretek BH/VT so zadaním skúšky a Obedience bez zadania skúšky. Priihláška
01.02.2018 09:09:47 , čítajte viac ...
XIII. ročník Preteku Klubu športovej kynológie Tekovská Breznica
18.10.2017 00:00:00
MSR ZSK SVV3
27.09.2017 13:10:28
Z Polytanu SK - 20.-22.10.2017
27.09.2017 13:14:02
O Pohár TTSK - 08.10.2017
27.09.2017 00:00:00
Reprezentácia MS FCI, MS WUSV SR 2017
Vedúci reprezentácie MS FCI, MS WUSV: Mgr. Igor Lengvarský
Reprezentačný figurant MS FCI, MS WUSV: Jaroslav Vnenčák

MS FCI

Pavol Šlahor + Aramis Red Devils Dog
Matúš Balún + Original Malý Lumpík
Adriana Nagyová + Gero z Berounské bašty
náhr. Matúš Balún + Phantom Malý Lumpík

MS WUSV

Matúš Balún + Original Malý Lumpík
Adriana Nagyová + Gero z Berounské bašty
Lukáš Vanta + Passat Eqidius
17.07.2017 11:31:22
12.05.2017 15:56:16 , čítajte viac ...
!!! OZNAM !!!
II. Kvalifikačný pretek pre MS WUSV Universalsieger sa uskutoční v dňoch 26. - 28.5.2017 vo Vranove nad Topľou vrámci Kvalifikačného preteku o postup na MS FCI a WUSV.

Podmienky pre postup:
- výstavné ocenenie min. DOBRÝ
- RTG na DBK a DLK do 2.stupňa vrátane
- skúška z výkonu IPO3
04.05.2017 09:57:31
26.04.2017 00:00:00 , čítajte viac ...
Branný Viacboj Kynológov so zadaním skúšky
31.03.2017 00:00:00
Propozície, prihlášky a viac informácií níjdete na stránke www.ligakynologov.webnode.sk
27.03.2017 08:43:13 , čítajte viac ...
Výsledky z kvalifikačného preteku IPO-FH Vranov nad Topľou
Na MS IPO-FH 2017 postupujú:
Ivan Daňo + Hena Eqidius
Ivan Párička + Afra Charlie´s court
Ing. Milan Rusnák + Arno Linhart
Výsledky
20.03.2017 16:00:02
Vážení členovia SKJ!
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Prezídium SKJ , tak ako Vy všetci, pozorne sledovalo vývoj okolo návrhu zákona, ktorý mal riešiť problémy okolo nehumánneho množenia psov.

Návrh zákona, ktorý bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky sa však úplne minul cieľa, na ktorý bol zameraný, vôbec nerieši problémy okolo tzv. množiteľov psov ale výrazne postihuje všetkých chovateľov psov, ktorí chovajú psov ako svoje hobby.

Je poľutovaniahodné, že chov psov, ktorý je u všetkých našich členov predovšetkým koníček, musí byť podľa zákona podnikateľskou činnosťou, čo je v rozpore so Stanovami našej organizácie a so zásadami Medzinárodnej kynologickej organizácie /FCI /, ktorej sme členmi. Takéto znenie zákona postihuje predovšetkým všetkých tých, ktorí chov psov vykonávajú ako svoju záľubu, ktorí chovajú psov v súlade so zákonmi tohto štátu a dodržiavajú všetky pravidlá našej organizácie. Na druhej strane bude bezzubý voči z našej strany kritizovanému množeniu psov a zaobchádzaniu so psami ako vecami na množenie potomstva, v rozpore so všetkými veterinárnymi predpismi a humánnymi zásadami.

Žiaľ Prezídium SKJ v súčasnosti nemá ešte k dispozícii paragrafové znenie nového zákona tak, ako bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky. Po jeho získaní podrobíme tento zákon právnej analýze a pokúsime sa všetkými dostupnými prostriedkami zvrátiť jeho uplatnenie v praxi.

Vzhľadom na klamlivé informácie, ktoré sa objavili v tlači, prehlasujeme, že Návrh zákona nebol s nikým z členov prezídia SKJ konzultovaný, SKJ nebola o príprave zákona informovaná, ani požiadaná o spoluprácu, resp. pripomienky pri jeho tvorbe.

Prezídium SKJ

Predsedníctvo SÚCHNO a Prezídium ZŠK SR sa pripájajú k stanovisku SKJ a budú podnikať kroky na riešenie tejto situácie.
17.02.2017 17:03:49
Zmenu kynologických akcií, ktoré sa kryjú s chránenými termínmi je možné nahlásiť do 20.1.2017 na palovicova@zsk-sr.sk
05.01.2017 09:58:47 , čítajte viac ...
Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Zväz športovej kynológie SR

a

Slovenská únia chovateľov nemeckého ovčiaka

praje všetkým členom pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších
a šťastný Nový rok 2017 plný kynologických úspechov.
25.12.2016 13:59:46
[Oznam] Členské a menný zoznam členov KK na rok 2017
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnený menný zoznam členov s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Členské na rok 2017 je potrebné uhradiť do 31.12.2016

Výška členského príspevku je 43,19
Bankové spojenie: Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a členské 2017
28.11.2016 12:16:20
Obedience World-Cup IHF Brno 2016

GRATULUJEME

Marianovi Lukáčovi so psom Jantar Kráľovská stráž k 1. miestu na Obedience World-Cup IHF Brno 2016 v kategórii OB1.

04.11.2016 08:37:53
Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016

GRATULUJEME

Jozefovi Olearčinovi k 1. miestu na Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016 v kategórii OB2.

11.10.2016 23:47:15
MS WUSV 2016

GRATULUJEME!!!


Jozefovi Adamuščinovi k 2.miestu na MS WUSV

a celej slovenskej reprezentácii k 3.miestu

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a skvelé výkony.

výsledky: www.schaeferhunde.de/en/wusv-wm/results/

10.10.2016 18:10:47

Gratulujeme ku krásnym umiestneniam a ďakujeme za vzornú reprezentáciu


>>> Článok <<<
10.10.2016 23:42:35 , čítajte viac ...
Gratulujeme

3-násobnému Majstrovi sveta

Jozefovi Adamuščinovi

a celej slovenskej reprezentácii na MS FCI 2016

Ďakujeme!

>>> Výsledky TU <<<

07.10.2016 19:19:17 , čítajte viac ...
[Oznam]

Memoriál Jaroslava Lisoňa

je zrušený

19.09.2016 20:47:59
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2017).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
15.09.2016
30.09.2016
15.10.2016

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť zmeniť si termíny  do 15.11.2016
26.08.2016 12:22:00 , čítajte viac ...
Reprezentácia SR na MS WUSV & MS FCI 2016
MS WUSV, Meppen, 5.-9.10.2016
Jozef Adamuščin Harysson Ad-Gür
Bohuš Miča Urri z Kurimskeho haje
Eva Smädová Fox Carovna lampa
Matúš Balún Original Maly Lumpik
Lukáš Vanta Passat Eqidius
MS FCI, Nova Gorica, 14.-19.9.2016
Jozef Adamuščin Harysson Ad-Gür
Bohuš Miča Urri z Kurimskeho haje
Eva Smädová Fox Carovna lampa
Matúš Balún Phantom Malý Lumpík
Matúš Balún (náhradník) Original Maly Lumpik
04.08.2016 09:45:17
[Oznam] Finančné príspevky od ZŠK
Kynologické kluby, ktoré žiadajú o akciu s finančným príspevkom od ZŠK SR, musia mať založený účet na KK.
21.07.2016 03:12:13

Kynologický klub AGILIS – LUČENEC

Vás pozýva

MAJSTROVSTVÁ ZŠK SR 2016

1. Kvalifikačný pretek podľa IPO1, IPO3

Postup na MS FCI A WUSV 2016

Propozície
12.03.2016 16:54:26 , čítajte viac ...
Zmena termínu medzinárodného preteku MS FCI Nova Gorica, Slovinsko na 14. - 18.9.2016
08.03.2016 09:42:36 , čítajte viac ...
[Oznam] Ukončenie spolupráce s firmou PETPARK
Vzhľadom na ukončenie spolupráce s firmou PETPARK /zo strany firmy/ nie je možné uplatňovať si reklamovanú zľavu 20% na výrobky ich firmy.
16.12.2015 21:03:44
V sobotu 12. decembra 2015 uskutočnilo Prezídium Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky na Vígľašskom zámku stretnutie našej úspešnej športovej kynologickej reprezentácie, spojené so slávnostným odovzdávaním ocenení ZŠK udeleným za dôstojnú prezentáciu Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta FCI 2015, ktoré sa uskutočnili vo švajčiarskom meste Delémont..
Na tomto svetovom kynologickom kolbišti nás reprezentoval tím vedený Mgr. Igorom Lengvarským, ktorého členmi boli Bc. Jozef Adamuščin, Mgr. Pavol Šlahor, Michal Balún, Michaela Kollárová a Viliam Koberčík.
Naše družstvo sa stalo kolektívnym Majstrom sveta na rok 2015 a Bc. Jozef Adamuščin sa po druhýkrát stal Majstrom sveta v kategórii jednotlivcov. Členovia úspešnej reprezentácie si z rúk prezidenta ZŠK Mgr. Juraja Štaudingera prevzali krásnu pamiatku na svoj úspech - klenot tvorený štylizovanou hlavou nemeckého ovčiaka.
Na podujatí sa ako čestný hosť zúčastnil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Peter Pelegrini (ktorý sa našim reprezentantom poďakoval za úspešnú reprezentáciu Slovenska), funkcionári ZŠK, Slovenskej kynologickej jednoty, a ďalší pozvaní hostia. Fotogaléria z odovzdávania
16.12.2015 20:48:50 , čítajte viac ...
Gratulujeme

Majstrovi sveta

Jozefovi Adamuščinovi

a celej slovenskej reprezentácii.
Ďakujeme!

Výsledková listina FCI WM 2015

14.09.2015 12:59:50 , čítajte viac ...
Kniha: Slovenská kynológia, história a súčasnosť
04.12.2013 08:14:07

Výsledky sú dostupné po kliknutí na logo Dog Show

15.08.2013 21:06:47 , čítajte viac ...

STANOVISKO SLOVENSKEJ KYNOLOGICKEJ JEDNOTY

24.08.2012 17:17:43 , čítajte viac ...