ZŠK-SR > Športové akcie

Prehľad kategórií športových akcií ZŠK v roku 2018:

a) Medzinárodné akcie

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie
30.08-01.09 MŠK ZO Kynológia Kežmarok Medzinárodný pretek podľa IGP3, CACIT, Memoriál J. Lisoňa so zadaním skúšky IGP1, SVV1, BH-VT
Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozoHavo26@gmail.com
07.09-08.09 MKK Lazany Medzinárodný Mondioringový turnaj podľa kategórie I, II, III
Roman Feeš, 972 11 Lazany, 0903 802 471
11.09-15.09 Schwechat /AT/ MS FCI IGP
21.09-22.09 Malý Lapáš Majstrovstvá ZŠK SR v Obedience 2019, CACIOB preteky so zadaním skúšky
Ingrid Tamášiová, č.tel.: 0948 386 705, ingrid.tamasiova@gmail.com !!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
30.09-06.10 Modena /IT/ MS WUSV
18.10-20.10 ŠK POLYSPORT Z POLYTANU SK CUP, CACIT, CACT, IGP1, IGP 3, SVV1
Martin Tóth, 0903 205 219 Otvorené MSR Dobermanov, Rotweilerov, Boxerov

b) Národné akcie

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie
15.09 KK Agilis Lučenec Majstrovstvá SR BVK
Peter Dóža, Lučenec, 0907 172 590, kk.agilis@gmail.com !!! ZMENA TERMÍNU !!!
21.09-22.09 Vranov nad Topľou HŠV NO
SUCHNO, Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica, suchno@suchno.sk
26.10 Závod Zvod plemenníkov
MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

c) Športove kynologicke akcie

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
24.08 KK Kolačno XXII. ročník " O pohár SNP" voľný pretek podľa SVV1, IGP1, BH-SK, liga západoslovenských kynológov o VVS CUP
Miloš Hudok, Kolačno 243, tel.č.: 0907 331 761
Rudolf Danek
31.08 KK Prešov-Solivar 32. ročník Kynologického preteku o Banícky kahanec so zadaním skúšky SVV1, SVV2
Marek Bruger Záborské 428 082 53 Záborské tel. kontakt 0948 510 948 email: kksolivar@gmail.com
Pharm.Dr. Vasil Šatník
31.08 MKK Alekšince Pretek o pohár starostu obce Alekšince podľa SVV1 so zadaním skúšky
Róbert Faltus, Alekšince 46, tel. č.: 0903811737
Alžbeta Jamnikar
07.09-08.09 KK Anička Košice Putišov memoriál podľa BH-SK, SVV1, IGP1, IGP3, so zadaním skúšky - pri príležitosti 70. výročia založenia klubu
Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908 092 841, www.kkanicka.eu, infokkanicka@gmail.com, www.facebook.com/kkanickakosice/
Pavol Marton + Peter Lengvarský
07.09 MKK Zbehy Národný pohár Zbehy 2019, podľa SVV1-3 so zadaním skúšky
Stanislav Žákovič, č.d. 511, 951 42 Zbehy, 0905 543 692
Viliam Ružička
14.09 KK Prešov II Bikoš Memoriál Ivana Pješčaka so zadaním skúšky SVV
Dávid Štofaník, Malý Šariš 372, 080 01 Prešov, 0908 956 143
Peter Lengvarský
14.09 KK Nitrica Pretek o pohár KK Nitrica, BH-SK, SVV1, SVV2,so zadaním skúšky
Branislav Ondrka, Žitná-Radiša 185, 0918 245 609 !!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ján Šaliga
21.09 KK Turany 3. ročník Severoslovenskej ligy kynológov so zadaním skúšky podľa BH-SK, SVV1 a SVV2 - 3. kolo
Jana Vajdová, Sládkovičova 37, Turany, 0917 327 955
Miroslav Nalevanko
21.09 KK NIKO Nitrianské Rudno Pretek "o pohár KK NIKO" podľa NSP a MSP
Ján Belanec, Janka Kráľa 31/2, 972 26 Nitrianske Rudno, 0905 978 420
Štefan Grác
21.09 KŠK Tekovská Breznica Pretek KŠK Tekovská Breznica, 15. ročník , so zápisom skúšky podľa BH-SK, ZM, SVV1-3
Jozef Juhás, Tekovská Breznica 645, 966 52, tel.č.: 0905 826 429
Pharm.Dr. Vasil Šatník
28.09 ZO ZŠK Čakajovce Pretek o pohár starostu obce Čakajovce so daním skúšky podľa BH/VT
Ružena Gabašová, Bazovského 16, Nitra, 0903 175 271
Anton Strasser
28.09 MKK Šaľa Pretek podľa BVK so zadaním skúšky
Karol Matula, kpt. Jaroša 35, 927 01 Šaľa, 0911 724 996, matula.karol@gmail.com
Vojtech Hübsch
28.09 KK Slovinky Pretek so zadaním skúšky podľa SVV1
Rudolf Vereš, 0915 210 011
Bc. Eugen Moré
05.10 MKK Kolárovo Pretek o pohár primátora mesta Kolárovo podľa SVV1 a IGP1, IGP3, BH/VT so zadaním skúšky
PhDr.JUDr. Peter Papáček, Mlynská 26, 946 03 Kolárovo, 0905 218 491
NSP - Štefan Pongracz, IGP - Grác
05.10 KK Košická Polianka Memoriál Ondreja Špišáka so zadaním skúšky SVV, IPO
Jozef Poruban, Polesná 2 04018, Košice, 0905 419 969
MVDr. Pavol Marton
05.10 KK ÚVLF Košice Preteky o pohár rektorky UVLF, podľa BH/VT, SVV1, SVV2, IGP1 so zadaním skúšky
Maroš Dostál, R. Viesta 10260/66, 036 01 Martin tel. kontakt.: 0908 544 364
Matúš Balun
06.10 KK BODONA Piešťany Pretek podľa SVV1, bez stôp
Bc. Milan Komandel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903 868 975
12.10 KK Prašice 28. ročník Preteku prašických kynológov podľa IGP a SVV so zadaním skúšky
Peter Detko, 1. Mája 167, 956 22 Prašice, 0902 103 184
Miloš Bočkai - IGP
12.10 MKK Nitra-mesto 29. ročník Memoriálu Bohumíra Šaligu so zadaním skúšky podľa, BH, SVV a IPO
Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra, 0908 062 306
Anton Strasser - IGP, Štefan Pongracz - NSP
12.10 KK Levoča Pretek so zadaním skúšky podľa SVV1
Peter Tököly, Kurimany 101, 054 01 Levoča, 0911 313 613
Bc. Eugen Moré
19.10 KK Liptovský Hrádok 3. ročník Severoslovenskej ligy kynológov so zadaním skúšky podľa BH-SK, SVV1, SVV2
Nikola Chlebová, Dovalovo 356, 033 01 Liptovský Hrádok, 0917 908 757, nikachlebova@gmail.com
Miroslav Nalevanko
26.10 KK Košice-Krásna Špacayov memoriál podľa IPO1 a SVV1 so zadaním skúšky
Milan Mihok, 0911 937 716
Ján Sudimák
26.10 KK Agilis Lučenec 18. pretek o pohára firmy RÚR GAS
Peter Dóža, Lučenec, tel.č.: 0907172590
23.11 ŠKK Canislog v Poprade Medzinárodné halové preteky Obedience
Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.: 0905 544 645, canislog@canislog.sk !!!!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ !!!!!
Karin Ďurčanská
23.11 KK Lučenec Memoriál Imricha VARGU klubové preteky podľa NSP bez pachových prác
Mgr. Juraj Štaudinger, L. Svobodu 28, Lučenec 984 01 0905265563
07.12 KK EXCEL Trenčín Vianočný pretek kynológov
Viliam Ružička, č.d. 454, 913 04 Chocholná Velčice, 0903 453 389
07.12 MKK Alekšince 2. ročník Mikulášskeho preteku MKK Alekšince podľa BH-SK so zadaním skúšky
Mgr. Róbert Počarovský, Pri lese, 949 01 Nitra, tel.č.: 0910 787 779
Ján Šaliga
26.12 ŠKK Canislog v Poprade Štefanské zábavné preteky bez zadania skúšky
Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.: 0905 544 645, canislog@canislog.sk