ZŠK-SR > Športové akcie

Prehľad kategórií športových akcií ZŠK v roku 2018:

c) Športove kynologicke akcie

Dátum Mesto, organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
26.12 ŠKK Canislog v Poprade Štefanské zábavné preteky bez zadania skúšky
Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, 0905 544 645