ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 17.08.2019 (09:40) 2734
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 20.08.2019 (05:47) 2523
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 15.08.2019 (12:34) 4624
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 22.08.2019 (07:12) 10725
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 20.08.2019 (11:00) 1562
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 21.08.2019 (23:59) 3406
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 20.08.2019 (11:21) 2973
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 19.08.2019 (11:53) 543
9. NSP 10.11.2017 21.08.2019 (11:18) 6137
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 17.08.2019 (12:31) 177
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 20.08.2019 (13:24) 139
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 08.08.2019 (04:48) 131
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 12.08.2019 (09:23) 127
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 20.08.2019 (15:32) 134
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 20.08.2019 (03:40) 144
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 18.08.2019 (01:36) 269
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 14.08.2019 (15:33) 224
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 20.08.2019 (01:33) 153
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 17.08.2019 (05:26) 146
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 14.08.2019 (23:09) 142
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 20.08.2019 (12:35) 3512
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 20.08.2019 (11:24) 3394
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 20.08.2019 (11:38) 2905
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 21.08.2019 (07:04) 1465
25. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGBH 06.03.2019 21.08.2019 (04:06) 189
26. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP 06.03.2019 21.08.2019 (03:58) 240
27. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP StPr 06.03.2019 21.08.2019 (04:22) 142
28. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGPVO a IGP 06.03.2019 20.08.2019 (06:49) 123
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 21.08.2019 (07:19) 4952
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 17.08.2019 (17:17) 2113
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 21.08.2019 (15:17) 5035
32. Propozície BVK 10.11.2017 19.08.2019 (15:01) 6658
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 21.08.2019 (19:45) 7697
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 20.08.2019 (17:48) 2305
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 22.08.2019 (08:15) 4396
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 21.08.2019 (07:39) 5146
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 17.08.2019 (05:50) 2156
38. Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti jednotlivých medzinárodných skúšobných poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky 21.02.2019 21.08.2019 (19:00) 147
39. Správa rozhodcu 10.11.2017 21.08.2019 (05:23) 2244
40. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 20.08.2019 (12:19) 126
41. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 21.08.2019 (08:14) 185
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 20.08.2019 (12:04) 2916
43. Výsledková listina 10.11.2017 21.08.2019 (10:41) 1841
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 21.08.2019 (23:38) 3556
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 18.08.2019 (15:33) 2266
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 19.08.2019 (09:16) 220
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 21.08.2019 (05:03) 3426
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 20.08.2019 (11:08) 424