ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 24.04.2019 (17:50) 2670
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 24.04.2019 (17:50) 2398
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 24.04.2019 (17:50) 4493
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 10034
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 1483
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 24.04.2019 (17:55) 3091
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 2883
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 24.04.2019 (17:51) 433
9. NSP 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 5808
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 111
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 91
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 87
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 85
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 89
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 96
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 24.04.2019 (17:51) 211
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 24.04.2019 (17:51) 173
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 96
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 95
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 24.04.2019 (17:51) 91
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 3382
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 3321
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 2797
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 1413
25. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGBH 06.03.2019 24.04.2019 (17:51) 101
26. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP 06.03.2019 24.04.2019 (17:51) 100
27. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP StPr 06.03.2019 24.04.2019 (17:51) 78
28. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGPVO a IGP 06.03.2019 24.04.2019 (17:51) 61
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 4694
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 2051
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 24.04.2019 (17:51) 4947
32. Propozície BVK 10.11.2017 24.04.2019 (17:55) 6432
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 24.04.2019 (19:47) 7297
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 2175
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 24.04.2019 (18:57) 2791
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 5009
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 24.04.2019 (17:55) 2045
38. Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti jednotlivých medzinárodných skúšobných poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky 21.02.2019 24.04.2019 (17:55) 82
39. Správa rozhodcu 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 2160
40. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 24.04.2019 (17:52) 84
41. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 24.04.2019 (17:52) 127
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 2808
43. Výsledková listina 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 1785
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 3430
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 24.04.2019 (17:52) 2184
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 24.04.2019 (17:52) 175
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 24.04.2019 (17:54) 3266
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 24.04.2019 (17:52) 362