ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 20.01.2018 (12:56) 2117
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 20.01.2018 (22:05) 1722
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 21.01.2018 (00:27) 3668
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 22.01.2018 (19:07) 7750
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 21.01.2018 (18:35) 923
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 21.01.2018 (18:35) 1637
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 21.01.2018 (12:22) 2293
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 1729
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 10.11.2017 21.01.2018 (20:16) 1054
10. Menný zoznam členov ZO za rok 2018 23.11.2017 22.01.2018 (17:02) 243
11. NSP 10.11.2017 22.01.2018 (20:03) 4416
12. OB1 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 20.01.2018 (12:57) 953
13. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 20.01.2018 (08:35) 790
14. OB1 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 19.01.2018 (08:21) 791
15. OB2 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 20.01.2018 (08:35) 863
16. OB2 2016 potvrdenie o skúške 10.11.2017 19.01.2018 (08:23) 791
17. OB2 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 22.01.2018 (06:42) 760
18. OB3 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 20.01.2018 (12:56) 854
19. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 22.01.2018 (18:46) 775
20. OB3 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 19.01.2018 (08:26) 766
21. Obedience: Skúšobné pravidlá 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 877
22. OBZ 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 21.01.2018 (20:36) 851
23. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 784
24. OBZ 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 19.01.2018 (08:29) 785
25. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 19.01.2018 (08:30) 2615
26. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 2623
27. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 20.01.2018 (08:35) 2125
28. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 19.01.2018 (21:26) 1002
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 22.01.2018 (03:22) 3973
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 1621
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 19.01.2018 (18:18) 4411
32. Propozície BVK 10.11.2017 22.01.2018 (14:47) 5270
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 22.01.2018 (20:36) 5652
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 20.01.2018 (08:35) 1709
35. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 4100
36. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 22.01.2018 (17:25) 1278
37. Správa rozhodcu 10.11.2017 20.01.2018 (08:35) 1696
38. Štatút rozhodcu Obedience 10.11.2017 22.01.2018 (00:17) 1071
39. Štatút stewarda Obedience 10.11.2017 21.01.2018 (21:15) 1074
40. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 22.01.2018 (08:09) 2179
41. Výsledková listina 10.11.2017 19.01.2018 (08:42) 1388
42. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 21.01.2018 (20:51) 2911
43. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 20.01.2018 (08:35) 1776
44. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 10.11.2017 19.01.2018 (08:45) 1090
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 10.11.2017 20.01.2018 (02:43) 876
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 10.11.2017 19.01.2018 (08:46) 479
47. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2018 10.11.2017 22.01.2018 (12:43) 159
48. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 22.01.2018 (20:49) 2431
49. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 10.11.2017 21.01.2018 (06:14) 1293
50. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 10.11.2017 19.01.2018 (21:39) 1079
51. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 10.11.2017 22.01.2018 (16:09) 675
52. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2018 10.11.2017 20.01.2018 (12:56) 350