ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:18) 2555
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 16.12.2018 (06:19) 2222
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 15.12.2018 (07:03) 4316
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 16.12.2018 (14:05) 9385
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:19) 1373
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 16.12.2018 (06:19) 2719
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 16.12.2018 (06:19) 2760
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 16.12.2018 (16:07) 153
9. NSP 10.11.2017 16.12.2018 (14:23) 5445
10. OB1 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:20) 1392
11. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:21) 1144
12. OB1 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:21) 1117
13. OB2 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:21) 1270
14. OB2 2016 potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:21) 1129
15. OB2 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:21) 1091
16. OB3 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:21) 1234
17. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:22) 1165
18. OB3 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:22) 1091
19. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 16.12.2018 (07:33) 45
20. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 15.12.2018 (23:12) 42
21. Obedience: Skúšobné pravidlá 10.11.2017 16.12.2018 (12:22) 1372
22. OBZ 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:23) 1275
23. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:23) 1147
24. OBZ 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 16.12.2018 (06:23) 1120
25. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 16.12.2018 (12:26) 3182
26. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 16.12.2018 (06:24) 3189
27. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 16.12.2018 (06:24) 2647
28. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 16.12.2018 (06:24) 1298
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 16.12.2018 (06:24) 4549
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 16.12.2018 (06:28) 1956
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 16.12.2018 (06:28) 4824
32. Propozície BVK 10.11.2017 16.12.2018 (06:28) 6146
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 16.12.2018 (16:53) 6866
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 16.12.2018 (06:29) 2053
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 16.12.2018 (17:42) 954
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 16.12.2018 (06:29) 4822
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 16.12.2018 (06:29) 1876
38. Správa rozhodcu 10.11.2017 16.12.2018 (06:29) 2073
39. Štatút Reprezentanta SR 28.11.2018 15.12.2018 (07:05) 28
40. Štatút rozhodcu Obedience 10.11.2017 16.12.2018 (09:20) 1280
41. Štatút stewarda Obedience 10.11.2017 16.12.2018 (09:11) 1284
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 16.12.2018 (06:30) 2691
43. Výsledková listina 10.11.2017 16.12.2018 (06:30) 1709
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.12.2018 (06:30) 3326
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.12.2018 (06:30) 2102
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 15.12.2018 (07:05) 115
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 16.12.2018 (06:31) 3087
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 16.12.2018 (16:05) 271