ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 2472
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 21.09.2018 (18:45) 2131
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 21.09.2018 (17:33) 4163
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 22.09.2018 (04:12) 9021
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1300
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 21.09.2018 (20:16) 2506
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 2667
8. Menný zoznam členov ZO za rok 2016 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 2070
9. Menný zoznam členov ZO za rok 2017 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1413
10. Menný zoznam členov ZO za rok 2018 23.11.2017 21.09.2018 (21:48) 638
11. NSP 10.11.2017 21.09.2018 (21:45) 5215
12. OB1 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:35) 1309
13. OB1 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1077
14. OB1 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1064
15. OB2 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1200
16. OB2 2016 potvrdenie o skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1071
17. OB2 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1032
18. OB3 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1162
19. OB3 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1103
20. OB3 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1035
21. Obedience: Skúšobné pravidlá 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1265
22. OBZ 2016 Individuálne cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1212
23. OBZ 2016 Potvrdenie o skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1087
24. OBZ 2016 Skupinové cviky 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1065
25. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 3036
26. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 3055
27. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 2525
28. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1218
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 4467
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1871
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 4743
32. Propozície BVK 10.11.2017 21.09.2018 (21:36) 6012
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 22.09.2018 (04:44) 6629
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 22.09.2018 (01:23) 1995
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 28.08.2018 21.09.2018 (23:56) 299
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 22.09.2018 (02:07) 4661
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1778
38. Správa rozhodcu 10.11.2017 21.09.2018 (21:47) 1970
39. Štatút rozhodcu Obedience 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1239
40. Štatút stewarda Obedience 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1244
41. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 22.09.2018 (00:42) 2544
42. Výsledková listina 10.11.2017 21.09.2018 (22:45) 1648
43. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 21.09.2018 (16:17) 3249
44. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 2042
45. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2015 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1262
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2016 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1178
47. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2017 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 688
48. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2018 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 378
49. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 2992
50. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2015 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1463
51. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2016 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 1375
52. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2017 10.11.2017 22.09.2018 (02:06) 895
53. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2018 10.11.2017 21.09.2018 (15:16) 611