ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 20.02.2019 (23:34) 2613
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 19.02.2019 (16:08) 2320
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 19.02.2019 (12:52) 4396
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 20.02.2019 (17:52) 9619
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 20.02.2019 (03:23) 1431
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 20.02.2019 (16:41) 2906
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 2821
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 19.02.2019 (20:28) 367
9. NSP 10.11.2017 20.02.2019 (16:29) 5625
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 20.02.2019 (18:03) 47
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 18.02.2019 (21:25) 41
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 17.02.2019 (20:15) 40
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 18.02.2019 (16:53) 41
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 18.02.2019 (01:33) 43
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 18.02.2019 (16:53) 42
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 19.02.2019 (16:42) 141
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 20.02.2019 (10:39) 121
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 18.02.2019 (16:54) 41
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 18.02.2019 (16:53) 43
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 18.02.2019 (16:54) 40
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 3254
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 3258
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 19.02.2019 (13:21) 2716
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 18.02.2019 (16:52) 1352
25. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 18.02.2019 (16:54) 4620
26. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 2009
27. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 4894
28. Propozície BVK 10.11.2017 19.02.2019 (16:23) 6281
29. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 20.02.2019 (03:24) 7085
30. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 20.02.2019 (10:50) 2118
31. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 21.02.2019 (00:36) 1720
32. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 19.02.2019 (03:04) 4929
33. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 1970
34. Správa rozhodcu 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 2100
35. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 20.02.2019 (19:03) 51
36. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 18.02.2019 (08:14) 84
37. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 2724
38. Výsledková listina 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 1743
39. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 19.02.2019 (09:08) 3377
40. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 2145
41. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 19.02.2019 (01:39) 149
42. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 18.02.2019 (16:53) 3185
43. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 18.02.2019 (16:53) 319