ZŠK-SR > Na stiahnutie

P.č. Názov súboru Posledná úprava Naposledy stiahnuté Počet stiahnutí
1. Kalendár kynologických akcií na rok 2018 - - -
1. AD-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 18.06.2019 (10:52) 2703
2. AD-SK Skúšobný národný poriadok - skúška vytrvalosti 10.11.2017 18.06.2019 (11:34) 2461
3. BH-SK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 18.06.2019 (13:55) 4573
4. BH-SK Skúšobný poriadok 10.11.2017 19.06.2019 (07:49) 10424
5. BVK Potvrdenie o vykonanej skúške 10.11.2017 17.06.2019 (09:14) 1530
6. BVK Skúšobný poriadok 10.11.2017 18.06.2019 (08:06) 3284
7. Hodnotiace listy SchH 10.11.2017 18.06.2019 (21:58) 2943
8. Menný zoznam členov na rok 2019 19.11.2018 19.06.2019 (07:52) 495
9. NSP 10.11.2017 18.06.2019 (21:57) 5977
10. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 18.06.2019 (21:59) 150
11. OB1 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 19.06.2019 (01:52) 122
12. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 17.06.2019 (16:23) 114
13. OB2 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 15.06.2019 (18:37) 109
14. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 1 16.01.2019 18.06.2019 (22:27) 114
15. OB3 Potvrdenie o vykonaní skúšky 2 16.01.2019 14.06.2019 (22:45) 127
16. Obedience: Medzinárodné skúšobné pravidlá Triedy: OB1, OB2, OB3 29.11.2018 19.06.2019 (04:52) 241
17. Obedience: Národné skúšobné pravidlá Triedy: A, B, C - Začiatočníci 29.11.2018 14.06.2019 (22:40) 204
18. OBZ A Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 15.06.2019 (03:42) 129
19. OBZ B Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 17.06.2019 (23:05) 123
20. OBZ C Potvrdenie o vykonaní skúšky 16.01.2019 17.06.2019 (13:11) 120
21. Potvrdenie o skúške BH 10.11.2017 17.06.2019 (09:14) 3467
22. Potvrdenie o skúške IPO 10.11.2017 16.06.2019 (18:57) 3365
23. Potvrdenie o skúške NSP 10.11.2017 18.06.2019 (15:36) 2858
24. Potvrdenie o skúške StPr 10.11.2017 18.06.2019 (11:45) 1445
25. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGBH 06.03.2019 17.06.2019 (09:16) 164
26. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP 06.03.2019 19.06.2019 (01:03) 200
27. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGP StPr 06.03.2019 14.06.2019 (22:29) 118
28. Potvrdenie o vykonaní skúšky IGPVO a IGP 06.03.2019 14.06.2019 (22:31) 99
29. Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát 10.11.2017 18.06.2019 (21:55) 4796
30. Predbežné hlásenia o skúške 10.11.2017 17.06.2019 (10:37) 2088
31. Projekt pre podporu a motiváciu základných ... 10.11.2017 17.06.2019 (20:01) 4992
32. Propozície BVK 10.11.2017 18.06.2019 (21:58) 6590
33. Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním 10.11.2017 19.06.2019 (06:48) 7495
34. Skúšobný poriadok Asociácie cvičiteľov záchranársk 10.11.2017 17.06.2019 (00:27) 2243
35. Skúšobný poriadok IGP 2019 27.09.2018 18.06.2019 (22:29) 3613
36. Skúšobný poriadok IPO 2012 10.11.2017 18.06.2019 (21:58) 5058
37. Smernica pre adeptov na rozhodcov ZŠK-SR 10.11.2017 14.06.2019 (22:49) 2104
38. Smernica ZŠK SR upravujúca všeobecné časti jednotlivých medzinárodných skúšobných poriadkov pre podmienky Slovenskej republiky 21.02.2019 18.06.2019 (19:34) 126
39. Správa rozhodcu 10.11.2017 19.06.2019 (02:27) 2216
40. Štatút Reprezentanta ZŠK SR 2018 17.12.2018 19.06.2019 (04:52) 103
41. Štatút Rozhodcu ZŠK SR 2018 17.12.2018 19.06.2019 (06:06) 162
42. Súpiska zo skúšok 10.11.2017 18.06.2019 (15:36) 2880
43. Výsledková listina 10.11.2017 18.06.2019 (21:19) 1812
44. Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu 10.11.2017 14.06.2019 (22:57) 3492
45. Žiadosť na vystavenie národného pracovného certifikátu 10.11.2017 16.06.2019 (19:48) 2226
46. Žiadosť o chovateľské akcie na rok 2019 27.09.2018 14.06.2019 (22:59) 200
47. Žiadosť o refundáciu výstavného poplatku 10.11.2017 19.06.2019 (00:39) 3337
48. Žiadosť o športové kynologické akcie na rok 2019 27.09.2018 18.06.2019 (21:59) 398