ZŠK-SR > Zápisnice > 01.02.2013 Banská Bystrica

Zápisnica z Prezídia Zväzu športovej kynológie SR zo dňa 1.2.2013
 1. Prezídium ZŠK SR navrhlo rozpočet ktorý bude zverejnený na členskej schôdzi.
 2. ZŠK SR bude vydávať pracovné certifikáty pre všetky plemená.
 3. Do národného skúšobného poriadku pribudne skúška BH SK táto zatiaľ nebude povinná pred skúškou prvého stupňa.
 4. Do národného skúšobného poriadku sa pridáva skúška AD – SK
 5. Za výsledkové listiny z kvalifikačných pretekov je zodpovedný hlavný rozhodca.
  Kežmarok – Igor Lengvarský,
  Kováľov – Jozef Klíma,
  Vranov n. Topľou – Igor Lengvarský
  Okamžite v deň konania kvalifikačného preteku v elektronickej podobe dodať administrátorovi stránky a písomne na sekretariát ZŠK
 6. Bol vyhodnotený projekt masovosti športovej kynológie SR
  1. Miesto 168,5 b KŠK Obedience Bratislava 1000,-€
  2. Miesto 152,0 b KŠK Braislava. Dev.n.Ves 800,-€
  3. Miesto 75,5 b KK B.Belá 500,-€
  Projekt pokračuje aj v roku 2013.
 7. Anton Šabií národný koordinátor pre BVK.
 8. Alojz Pristach národný koordinátor pre SVV 3.
 9. Prezídium ZŠK schválilo pre KK Agilis príspevok 100,€ za usporiadanie kval. preteku na ME – IPO FH v roku 2012.
 10. Prezídium ZŠK schválilo pre KK Laugaricio Trenčín príspevok 100,€ za usporiadanie kval. preteku na MS IPO – FH 2012.
 11. Do pracovných komisii FCI boli určený pre pracovné plemená I. Lengvarský a pre Obedience I.Takáčová . Zástupca pre záchranárske psy dočasne neurčený.
 12. Prezídium berie na vedomie oznámenie ČKNO ohľadne p. J. Labíka.
 13. Schválená žiadosť ZO Dog Service – Maco za člena ZŠK SR.
 14. Schválená žiadosť ZO Myjavský KK za člena ZŠK SR.
 15. P. Chlebanová písomne osloví Ministerstvo vnútra za účelom odkúpenia pozemku pod budovou v Košiciach na Alejovej.
V B. Bystrici, 1.2.2013
Mgr. Juraj Štaudinger, Prezident ZŠK SR